Technical Support:
Contact: Monday – Friday 9:00 – 17:00
ul. Lubowska 23 60-433 Poznań (Smochowice)
Phone number: +48 61 666 02 96

Phone number for business 24h: +48 61 666 06 76

Contact via the form ( for general technical questions ) → →

Company registration data:
Netronik Sp. z o.o.
ul. Działkowa 30A
62-070 Dąbrowa k. Poznania
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000439279 REGON: 302274873
NIP: 7773228418
Urząd Komunikacji Elektronicznej RPT: 13191
Kapitał zakładowy: 325.000,00 zł w całości wpłacony