Telewizja IP

Usługi transmisji telewizyjnej w technologii multicast i unicast

usługi PIM routera

usługi TV u abonentów końcowych

Zasięg usługi: ogólnokrajowy